Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Ανοιξε το Taxisnet για διορθώσεις στο Ε9 |

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά θα πραγματοποιείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη από το 2011 και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος έχει λάβει το αρχικό εκκαθαριστικό ΦΑΠ του αντίστοιχου έτους.

Εγκύκλιος που εξέδωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης υπενθυμίζει πως ο φορολογούμενος θα πρέπει μέσα σε ένα τετραμήνου από την λήψη του αρχικού εκκαθαριστικού ΦΑΠ να υποβάλει περισσότερες από μία τροποποιητικές δηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση στην προηγούμενη υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση. Κατά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράψει σε εμφανιζόμενο πεδίο, στοιχεία που δικαιολογούν την εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή εμπραγμάτου δικαιώματος.

Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει την τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων, για διόρθωση της δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους, με τη χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, ακόμα και στην περίπτωση που έχει υποβάλει χειρόγραφα στη ΔΟΥ τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Στις περιπτώσεις αυτές για την εκκαθάριση του ΦΑΠ λαμβάνεται υπόψη, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...