Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Οριστική απελευθέρωση 115 κλειστών επαγγελμάτων

Μεταξύ των ρυθμίσεων περιλαμβάνονται οι δικηγόροι, αρχιτέκτονες μηχανικοί, ορκωτοί εκτιμητές, ηλεκτρολόγοι και τεχνικοί


Στο «μάτι» της τρόικας μπαίνουν 115 κλειστά επαγγέλματα μεταξύ των οποίων, δικηγόροι, αρχιτέκτονες μηχανικοί, ορκωτοί εκτιμητές, ηλεκτρολόγοι και τεχνικοί.

Η οριστική απελευθέρωση 115 κλειστών επαγγελμάτων μέχρι και τους πρώτους τρεις μήνες του 2014 περιλαμβάνεται στις μνημονιακές υποχρεώσεις της κυβέρνησης, στην κατεύθυνση της περαιτέρω απελευθέρωσης της αγοράς υπηρεσιών. Την ψήφιση του βασικού νόμου 3919/2011 έχουν ακολουθήσει δεκάδες συμπληρωματικές νομοθετικές ρυθμίσεις που ανοίγουν οριστικά μια σειρά από επαγγέλματα, τα οποία μέχρι τότε περιορίζονταν από γεωγραφικά, ηλικιακά τυπικά ή ακόμη και συντεχνιακά κριτήρια.

Η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, σύμφωνα με την τρόικα, εξελίσσεται με ρυθμούς σημαντικά βραδύτερους του αναμενομένου και θα πρέπει να επιταχυνθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος.

Η επόμενη φάση του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων, όπως συμφωνήθηκε, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της νομοθεσίας, με την οποία θα αρθούν και οι τελευταίοι περιορισμοί στα επαγγέλματα των μηχανικών, των δικηγόρων και των ορκωτών εκτιμητών. Θα πρέπει επίσης να ολοκληρωθεί η «δευτερεύουσα» νομοθεσία για τα τεχνικά επαγγέλματα (ηλεκτρολόγοι και τεχνικοί κάθε είδους) και να συμπληρωθεί και το θεσμικό πλαίσιο για τη λιανική πώληση υγρών καυσίμων. Παράλληλα, τα συναρμόδια υπουργεία θα πρέπει να προχωρήσουν σε πολλαπλές εκθέσεις αξιολόγησης των ήδη υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων και εντοπισμό τυχόν εμποδίων, τα οποία αναφύονται ανάμεσα από τις γραμμές του κάθε νόμου ώστε να τις διορθώσουν το ταχύτερο δυνατόν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...