Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

ΔΗΜΑΡ: Οι τράπεζες να διευκολύνουν, εργαζόμενους, συνταξιούχους και άνεργους

Το σημαντικό θέμα της παροχής διευκολύνσεων σε εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε ανέργους και σε πρόσφατα συνταξιούχους για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα, θέτουν ο πρόεδρος και οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς με ερώτησή τους προς τον υπουργό Οικονομικών. Στο κείμενο της ερώτησης που υπογράφουν ο Φώτης Κουβέλης, ο Θανάσης Λεβέντης, ο Νίκος Τσούκαλης και ο Γρήγορης Ψαριανός, σημειώνουν:

Στο Νόμο 2024/2011 έχει προβλεφθεί διάταξη (άρθρο 34, παράγραφος 11) σύμφωνα με την οποία «θα συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα σχετικά με τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης και αποπληρωμής δανείων που έχουν λάβει πρόσωπα που εντάσσονται στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία, καθώς και πρόσωπα που έχουν υποστεί μειώσεις μισθών λόγω εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου, ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και την περιουσιακή τους κατάσταση».

Προφανή όμως αδυναμία για την αποπληρωμή των δανείων τους έχουν και όσοι και όσες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα γίνονται άνεργοι και προστίθενται στο ένα εκατομμύριο των ανέργων, όσοι και όσες έχουν υποστεί την τελευταία διετία περικοπές αποδοχών τους πάνω από το 25%, όσοι και όσες συνταξιοδοτούνται στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο και περιμένουν ως και ένα χρόνο για τη συνταξιοδότησή τους.

Το περιεχόμενο μιας τέτοιας ευρύτερης προγραμματικής συμφωνίας θα μπορούσε να περιλάβει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις που θα αναφέρονται στην περίοδο χάριτος χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου και στην παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου .

Επειδή εκτός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο έχει αρχίσει και εφαρμόζει ρυθμίσεις διευκόλυνσης για την εξυπηρέτηση δανείων, τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν μεμονωμένα ρυθμίσεις αναχρηματοδότησης δανείων χωρίς , βεβαίως να ανταποκρίνονται σε ένα ορισμένο δεσμευτικό πλαίσιο και κυρίως στο ρυθμό και την ένταση που αντιστοιχεί στη ραγδαία όξυνση του προβλήματος.

Επειδή δεν έχει υλοποιηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
  1. Προωθείται η νομοθετική επιταγή και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για την υλοποίηση της προγραμματικής Συμφωνίας;
  2. Δεσμεύεται να προχωρήσει στην νομοθετική επέκταση του πεδίου εφαρμογής της προγραμματικής Συμφωνίας και για όσους και όσες βγαίνουν στην ανεργία, για όσους και όσες στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έχουν υποστεί την τελευταία διετία περικοπές αποδοχών τους πάνω από το 25%, για τον χρόνο αναμονής για τη καταβολή σύνταξης όσων συνταξιοδοτούνται στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο;
  3. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας ευρύτερης προγραμματικής συμφωνίας θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα αφορούν την περίοδο χάριτος χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου και στην παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε το σχόλιό σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...