Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Απόφαση- τομή για τις έγκυες: Ελεύθερες και χωρίς επιπτώσεις οι άδειες κύησης και λοχείας στο Δημόσιο!

Δεκάδες δυσκολίες αντιμετώπιζαν οι γυναίκες που είχαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους και έπρεπε να λείπουν συχνά από την υπηρεσία τους.

Με βάση και τον ισχύοντα νόμο οι συνεχείς αναρρωτικές άδειες έχουν επιπτώσεις στην ανέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

Βέβαια το πρόβλημα με τις έγκυες γυναίκες ήταν ότι δέχονταν επιπτώσεις κυρίως …προσωπικού χαρακτήρα εξαιτίας των συνεχών απουσιών.

Με παρέμβαση όμως του συνηγόρου του Πολίτη πλέον όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της κύησής τους μπορούν να απουσιάζουν ελεύθερα από το γραφείο καθώς εξαιρούνται από τις κυρώσεις του νόμου.

Συγκεκριμένα υπάλληλος της γενικής διοίκησης κατήγγειλε στο Συνήγορο του Πολίτη ότι η υπηρεσία της προσμέτρησε την αναρρωτική άδεια που έλαβε λόγω επαπειλούμενης κύησης, στις «συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες», οι οποίες καταλογίζονται από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια σε βάρος υπαλλήλων υποψηφίων για θέσεις ευθύνης. Η εν λόγω υπάλληλος σημείωσε ότι δεν υπάρχει εγκύκλια οδηγία προς τις διευθύνσεις Προσωπικού σχετικά με τη διαχείριση των συγκεκριμένων αδειών.

Η νομοθεσία προέβλεπε ότι οι «συστηματικά επαναλαμβανόμενες» αναρρωτικές άδειες, μαζί με τις πειθαρχικές ποινές, καταλογίζονται σε βάρος των υποψηφίων για θέσεις ευθύνης από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, και δύνανται να επιφέρουν την αφαίρεση έως 100 μορίων από τον υποψήφιο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η προσμέτρηση των αδειών που σχετίζονται με κύηση και λοχεία στις συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες αποτελεί άμεση διάκριση λόγω φύλου. Σύμφωνα με τον ν. 3896/2010 (άρθρο 12), με το οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο σχετική διάταξη οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία 2006/54/ΕΚ), «Απαγορεύεται κάθε μορφής άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω του φύλου ή της οικογενειακής κατάστασης του εργαζομένου όσον αφορά στους όρους, στις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, στις προαγωγές, καθώς και στο σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού.»

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης τη ρητή εξαίρεση των αναρρωτικών αδειών που σχετίζονται με κύηση και λοχεία από τις «συστηματικά επαναλαμβανόμενες» αναρρωτικές άδειες.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανταποκρίθηκε στις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, και εξέδωσε στις 26.03.2012 εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ/35/31/1606/οικ. 7575), στην οποία διευκρινίζεται ότι οι αναρρωτικές άδειες που σχετίζονται με κύηση ή λοχεία δεν πρέπει να περιλαμβάνονται ούτε να προσμετρούνται στην έννοια των «συστηματικά επαναλαμβανόμενων αναρρωτικών αδειών», που λαμβάνονται υπόψη από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, διότι αυτό συνιστά άμεση διάκριση λόγω φύλου, η οποία θέτει σε δυσμενή θέση τις γυναίκες υπαλλήλους υποψήφιες για θέσεις ευθύνης.

Η εγκύκλιος αυτή κοινοποιήθηκε προς τις υπηρεσίες διοικητικού-προσωπικού του δημόσιου τομέα, που υποχρεούνται να διακρίνουν τις εν λόγω άδειες στα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων τους.

iatropedia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε το σχόλιό σας!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...